O NAS

Skuteczny marketing

Skupiamy się na tym, co potrafimy najlepiej. Stale doskonalimy nasze umiejętności i poszerzamy wiedzę z obszaru digital marketingu ORAZ biznesu. Wszystko po to, by dowozić wyniki w projektach.

Dostarczamy naszym klientom wartość dzięki kompleksowemu podejściu


strategia i research

Planując działania zawsze zaczynamy od skrupulatnego researchu. Korzystamy z różnych narzędzi, które pozwalają nam prześledzić intencje użytkowników, ich zachowanie w Internecie, a także to, co robi konkurencja, w jakich kanałach i w jaki sposób.


Wiedząc to, możemy dobrze zaplanować działania, wykorzystać wartościowe benchmarki i dobrać właściwe narzędzia.

realizacja i narzędzia

Realizujemy szeroko rozumiane działania digital marketingowe. Przede wszystkim skupiamy się na doskonałej znajomości dostępnych narzędzi marketingowych i kreatywności w szukaniu najlepszych rozwiązań.


Współpracujemy z wieloma specjalistami z różnych obszarów marketingu internetowego, by móc indywiadualnie podejść do każdego projektu i nie ograniczać się do wąskich specjalności, które nie zawsze w danym przypadku są najlepsze.

wyniki i sprzedaż

Rozumiemy, że wartościowe są przede wszystkim te projekty, które pomagają realizować cele biznesowe firmy. Dlatego przykładamy dużą wagę do mierzenia wyników wszystkich realizowanych działań i oceny ich efektywności w dowożeniu celów.


Dzięki temu nasi klienci zawsze wiedzą gdzie jesteśmy teraz, jaki jest cel i jak skutecznie dany kanał, czy projekt go realizuje. Takie podejście pozwala uniknąć przepalania budżetów i osiągnąć oczekiwany zwrot z inwestycji.

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z NAMI?

Start projektu krok po kroku


Krok 1 - Analiza sytuacji

Spotykamy się, osobiście lub zdalnie i rozmawiamy o Twoich potrzebach, sytuacji w jakiej jest firma/marka/projekt, celach do zrealizowania, oczekiwaniach odnośnie współpracy z nami. Staramy się także dowiedzieć jak najwięcej o codziennej, operacyjnej działalności firmy.


Jest to również moment, w którym opowiadamy więcej o nas, naszym doświadczeniu, zespole i innych kwestiach istotnych dla naszych klientów.


Jeżeli na tym etapie pojawia się konieczność przekazania informacji poufnych, by nakreślić problem, podpisujemy z klientami obustronnie wiążące Porozumienie o Zachowaniu Poufności (NDA).

Krok 2 - Określenie obszaru współpracy

Na podstawie zebranych informacji i ewentualnie dodatkowych danych oraz naszego researchu dokonujemy analizy, czy i w jakim zakresie możemy pomóc rozwiązać określone problemy. Często na tym etapie zdarza się, że wskazujemy dodatkowo inne obszary, w których możemy wnieść wartość. 


Na tej podstawie, po omówieniu wniosków z klientem, przygotowujemy ofertę, dookreślając zakres naszej współpracy, budżet i cele.

Krok 3 -  Rozpoczęcie współpracy

Podpisujemy umowę, przydzielamy zadania i zaczynamy działać. Na tym etapie, szczególnie w pierwszych tygodniach współpracy, nieocenione jest zaangażowanie naszych klientów w projekt. Pomimo dokładnej analizy przed przygotowaniem oferty zwykle potrzeba czasu, byśmy poznali biznes naszego klienta, specyfikę grupy docelowej i wiele istotnych detali, które dla osób z zewnątrz nie są uchwytne, a często decydują o sukcesie lub jego braku.


Dlatego w początkowej fazie projektu namawiamy klientów na częste spotkania statusowe i regularne przekazywanie nam feedbacku. Z naszej strony z kolei kładziemy duży nacisk na mądre testowanie, szybkie uczenie się i regularne raportowanie postępów i efektów.

Step 4 - Ewaluacja

Po 1-3 miesiącach, w zależności od projektu i charakteru realizowanych działań, dokonujemy ich ewaluacji. Krytycznie oceniamy wykonane prace i ich koszt vs. osiągnięte wyniki i prognozy na przyszłość.


Na tym etapie weryfikujemy słuszność wstępnych założeń i jeśli jest taka potrzeba, wprowadzamy zmiany w przyjętej strategii działań. Bieżącą optymalizację wykonujemy sukcesywnie na bazie ciągłej analizy wyników, w ramach naszej codziennej pracy nad projektem.  

Osoby, które tworzą The Nets


Od dwudziestu lat buduje wizerunek firm w Internecie. Założyciel jednej z pierwszych agencji SEO w Polsce. Trener biznesu. Zafascynowany nowoczesnymi technologiami

i ich wpływem na funkcjonowanie biznesu.  

Paweł Bieniek

WŁAŚCICIEL

Anioł biznesu, strateg, inwestor. Ostatnie stanowiska, jakie piastował to: dyrektor regionalny w Dell na 27 krajów (w latach 2002–2013) oraz wiceprezes Samsung Electronics Polska (2013–2015).

Maciej Filipkowski

WŁAŚCICIEL / PREZES ZARZĄDU

Zawodowo związana z marketingiem i zarządzaniem projektami od dziewięciu lat.

Odpowiedzialna za rozwój, pracę operacyjną agencji i zarządzanie projektami dla kluczowych Partnerów.

Agnieszka Trębacz

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Szukasz partnera do współpracy w obszarze marktingu?

ZADZWOŃ DO NAS   +48 508 895 669

Niska cena jest ostatnią deską ratunku dla marketingowca, któremu zabrakło dobrych pomysłów.

seth godin