Polityka prywatności

Przykładamy dużą wagę do ochrony informacji dotyczących Użytkowników naszej strony internetowej thenets.pl i bezpieczeństwa powierzanych nam danych osobowych. Polityka Prywatności zawiera wyjaśnienie zasad i zakresu przetwarzania przez nas danych osobowych, praw przysługujących Użytkownikom i obowiązków związanych z pełnieniem roli administratora danych.

Administratorem danych osobowych jest:

The Nets Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6/225, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506672, NIP 5272712906, REGON 147205739, kapitał zakładowy 75 tys. PLN w całości opłacony.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe

Użytkownik może nawiązać z nami kontakt wypełniając jeden z formularzy umieszczonych na stronie. Wypełniając formularz kontaktowy podaje on swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania z nami kontaktu. Podane przez Użytkownika dane będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Użytkownikiem oraz przygotowania oferty w odpowiedzi na zapytanie, które opcjonalnie może on umieścić w treści.

Cookies

Strona thenets.pl używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych, analitycznych i statystycznych. Ustawienia dotyczące cookies Użytkownik może zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony thenets.pl.

Informacje handlowe, Newsletter

Użytkownik ma możliwość subskrybowania naszego neslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach handlowych i marketingowych. Poprzez newsletter informujemy Użytkowników o nowościach w ofercie, promocjach, akcjach specjalnych, a także dzielimy się wiedzą z obszaru marketingu internetowego i sprzedaży. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w link dołączony do każdej wiadomości e-mail lub wysyłając prosbę o usunięsie jego adresu z listy subskrybentów na adres e-mail: hello@thenets.pl

Z kim dzielimy się danymi

The Nets Digital może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z The Nets Digital w zaresie niezbędnym do nawiązania kontaktu, przygotowania oferty i realizacji transakcji. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych wymaganych przez przepisy prawa.

Dane osobowe użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szególności nie są przekazywane innym podmiotom w celu przekazywania materiałów marketingowych i handlowych osób trzecich.

Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy dane

W przypadku subskrypcji newslettera dane osobowe Użytkowników przechowujemy do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach handlowych i marketingowych.

Dane podane nam w formularzu kontaktowym są przechowywane przez czas niezbędny do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i przygotowania oferty.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić również poprzez zgłoszenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkownika lub żądania ich usunięcia.

Archiwalne dane mogą być przez nas przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa lub umożliwiający zrealizowanie przysługujących Użytkownikowi praw, np. prawa do złożenia reklamacji. 

Jakie są Twoje prawa odnośnie przekazanych nam danych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  1. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Może wycofać konkretną zgodę, na przykład tylko na przetwarzanie danych w celach handlowych i marketingowych lub wszystkie zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na czynności zrealizowane do momentu jej wycofania.
  2. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia spowoduje usunięcie danych użytkownika z bazy i nie będą one dalej przetwarzane. Żądanie usunięcia nie wpłynie na czynności zrealizowane do momentu jego otrzymania.
  3. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić sprzeciw co do przetwarzania podanych przez niego danych osobowych. Sprzeciw może zgłosić odnośnie wszystkich celów przetwarzania danych, jak również tylko wybranych - np. w celu handlowym i marketingowym. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych z bazy i zakończenie ich przetwarzania. Zgłoszenie sprzeciwu nie wpłynie na czynności zrealizowane do momentu jego otrzymania.
  4. Użytkownik może żądać, byśmy ograniczyli przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, czy to w określonym celu, czy zakresie. Prośba ta zostanie zrealizowana zgodnie z dyspozycją Użytkownika. Żądanie to nie wpłynie na czynności zrealizowane do momentu jego otrzymania.
  5. Użytkownik w każdej chwili może żądać poprawienia podanych przez niego danych osobowych lub ich sprostowania.
  6. Użytkownik może żądać byśmy przekazali jego dane do innego podmiotu. Przekazanie danych wymaga kontaktu z administratorem poprzez adres mailowy hello@thenets.pl i potwierdzenie tego żądania, byśmy mieli pewność, że pochodzi ono od Użytkownika, a przekazanie danych będzie zrealizowane w sposób zapewniający bezpieczne ich przetwarzanie.
  7. Użytkownik w każdej chwili może żądać informacji na temat zakresu i celów przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

Naszym obowiązkiem jest poinformowanie Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania zgłoszenia o podjętych przez nas działaniach.

Kontakt w sprawie danych osobowych:

  • Drogą mailową: hello@thenets.pl
  • Telefonicznie: +48 508 895 669